Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018


"Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην. Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως." 
.
Ο διαμοιρασμός των ενδυμάτων 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 1541-1614.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου